O firmie

O nas

Zakład Badawczo – Projektowy „INWAT” Sp. z o.o. w Łodzi został utworzony w 1989 r. Od chwili powstania prowadzi szeroki zakres specjalistycznych usług dla energetyki zawodowej i przemysłowej oraz przemysłu związanego z energetyką w Polsce i za granicą. Pracownicy firmy wykonywali prace pomiarowe i modernizacyjne w większości elektrowni w Polsce oraz między innymi w Estonii, Indiach, Chinach, Rosji, Ukrainie, Litwie, Serbii.

Atutem firmy jest wszechstronność i kompleksowe podejście do problemów zgłaszanych przez energetykę. INWAT bardzo często inicjuje prace modernizacyjne, „podpowiadając” klientom, co mogą u siebie zmienić, aby usprawnić pracę urządzeń oszczędzając energię i paliwo.


Zasięg działalności firmy

Zakres działania

Przeprowadzamy badania cieplno – przepływowe turbin parowych i gazowych oraz kotłów. Wykonujemy modernizacje turbin i zabudowę nowych turbozespołów i urządzeń pomocniczych, rozwiązując indywidualne problemy użytkowników, dotyczące optymalnego wykorzystania możliwości eksploatacyjnych elektrociepłowni przemysłowych. Zajmujmy się projektowaniem oraz modernizacją kotłowni wodnych i parowych oraz członów ciepłowniczych, a także projektowaniem rurociągów parowych i wodnych, układów AKPiA turbin i urządzeń pomocniczych. Modernizujemy układy regulacji turbin wprowadzając regulację elektro – hydrauliczną.

Przeprowadzamy audyty w zakładach przemysłowych.

 

Możliwości

Wieloletnie doświadczenia kadry inżynierskiej, wyspecjalizowanej w zakresie konstrukcji i modernizacji turbin oraz rozwinięta współpraca z firmami remontowymi, pozwalają nam na prowadzenie inwestycji w systemie „pod klucz”.

Opracowanie własnych wysokosprawnych profili łopatkowych, umożliwia nam wykonywanie modernizacji układów przepływowych turbin parowych wszystkich typów i wielkości. Posiadamy własne programy obliczeniowe wykorzystywane do obliczeń przepływowych i cieplnych oraz bilansowania układów.

Posiadamy specjalistyczne programy najlepszych firm światowych do obliczeń metodą elementów skończonych oraz do projektowania całych elektrowni.

 

 

Pracownicy

Zatrudniamy grono wykwalifikowanych inżynierów o wieloletnim doświadczeniu w pracy dla energetyki. Znaczna większość kadry technicznej posiada wykształcenie wyższe, w tym kilka osób stopień doktora. Za prace modernizacyjne wykonywane dla elektrowni i elektrociepłowni pracownicy firmy otrzymywali nagrody w ogólnopolskich konkursach oraz nagrody ministerstwa. Mają również liczne  patenty, świadectwa racjonalizatorskie oraz dyplomy za działalność na rzecz energetyki.

 

Specjaliści INWAT-u posiadają:

 

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, BHP i Środowiskiem

W 2008 roku uzyskaliśmy certyfikat jakości potwierdzający, że system zarządzania jakością w ZBP INWAT Sp. z o.o. odpowiada wymaganiom normy ISO 9001 w zakresie: „Projektowanie urządzeń i instalacji energetycznych oraz wykonawstwo usług w branży energetycznej”. W chwili obecnej wdrażany jest w firmie Zintegrowany System Zarządzania Jakością, BHP i Środowiskiem.