Kontakt

Prezes Zarządu

dr inż. Leszek Sobański

info@inwat.com.pl

tel. +48 (42) 636 37 88 (Sekretariat)

Wiceprezes Zarządu

Karol Sobański

k.sobanski@inwat.com.pl

tel. +48 (42) 636 37 88 wew. 1104

tel. +48 515 356 954

Dyrektor Techniczny

inż. Jerzy Gumiński

j.guminski@inwat.com.pl

tel. +48 (42) 636 37 88 (Sekretariat)

Projektowanie instalacji energetycznych

dr inż. Radosław Kunicki

r.kunicki@inwat.com.pl

tel. +48 (42) 636 37 88 wew. 1213

Projektowanie i analiza urządzeń energetycznych

mgr inż. Jarosław Kacprzak

j.kacprzak@inwat.com.pl

tel. +48 (42) 636 37 88 (Sekretariat)

tel. +48 500 184 710

Pomiary, badania, analizy

mgr inż. Marcin Wiśniewski

m.wisniewski@inwat.com.pl

tel. +48 (42) 636 37 88 (Sekretariat)

tel. +48 512 753 252

Pełnomocnik Zarządu ds. Infrastruktury i Środowiska

mgr inż. Wojciech Matusiak

w.matusiak@inwat.com.pl

tel. +48 (42) 636 37 88 (Sekretariat)

tel. +48 506 173 101

Sekretariat

INWAT Spółka z o.o.
90-315 Łódź, ul. Jana Kilińskiego 141
Tel. /48 42/ 6363788, 6363245, 6363289
Fax. /48 42/ 6364792
e-mail:info@inwat.com.pl

Siedziba firmy

NIP 725–001–27–17
VAT-ID PL7250012717
REGON 008068411
KRS 0000119485
Sąd rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 PLN

Lokalizacja

Skip to content