Dyrekcja

  • Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Kontaktów Zagranicznych: dr inż. Anna Sobańska
    a.sob@inwat.com.pl

Zapytanie ofertowe

Sekretariat

INWAT Sp. z o.o.
Od 1 stycznia w nowej siedzibie
90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 141
Tel. /48 42/ 6363788, 6363245, 6363289
Fax. /48 42/ 6364792
e-mail:info@inwat.com.pl

 

Siedziba firmy

 

NIP 725 – 001 – 27 – 17
REGON 008068411
KRS 0000119485
Sąd rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000 PLN